Mäklarinformation och överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till vår ekonomiska förvaltare Breda blick;

Kontakta Breda blick vid frågor, telefon: 010-177 59 00

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen. Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Breda blick.

Kontakt Breda blick:

Tel. 010-177 59 00

E-post: info@bblick.se

http://www.bredablickforvaltning.se

Telefon
tider:

måndag-fredag kl. 07.00 - 16.00

Stadgar

Årsredovisning