Breda Blick ny ekonomisk och teknisk förvaltare

Breda Blick ny ekonomisk och teknisk förvaltare

Då vårt avtal om ekonomisk och teknisk förvaltning går ut vid årsskiftet så har styrelsen beslutat att välja Breda Blick för både ekonomisk och teknisk förvaltning från och med 1:a januari 2020.

Nästa års avier kommer att skickas ut från Breda Blick i december. Detta kommer också att medföra att betalning av avgifter till föreningen ska göras på ett nytt bankgiro.

Ni har även möjlighet att välja andra betalningsalternativ om ni inte önskar pappersfaktura, se informationen nedan.

Höjd avgift enligt ekonomiska planen

Styrelsen har även beslutat att höja årsavgifterna och parkeringsavgifterna med 2% enligt den ekonomiska planen.

Information från Breda Blick

Välkommen till Bredablick Förvaltning

Vi på Bredablick Förvaltning tackar för förtroendet att från och med den 1:a januari 2020 vara ny ekonomisk förvaltare för Brf Pegasus i Täby.

Vår målsättning är att ni ska känna trygghet i att ert boende tas om hand på bästa sätt. Genom en ansvarsfull och heltäckande förvaltning skapar vi värde för våra kunder.

Avier

I samband med övergången får ni ett nytt bankgiro för inbetalning av avgifts- och hyresavier. Vänligen uppmärksamma detta i samband med nästa inbetalning. Ta gärna kontakt med oss om ni av misstag gjort en inbetalning till ert tidigare bankgiro/plusgiro.

E-faktura

Vi erbjuder möjligheten att betala avierna via E-faktura, vilket ni anmäler via er Internetbank. Då vi aviserar kvartalsvis träder E-faktura i kraft först kalenderkvartalet efter att anmälan har skett. Det är därför viktigt att ni betalar avierna innevarande kvartal manuellt.

E-post

Önskar ni få avier skickade i filformatet PDF via e-post behöver ni skicka in en anmälan om e-postavisering. Anmälan görs genom att skicka in en blankett till oss som kommer att bifogas tillsammans med det första aviutskicket. Då vi aviserar kvartalsvis träder E-postavisering i kraft först kalenderkvartalet efter att anmälan har skett. E-postavisering går att kombinera med autogiro.

Autogiro

Önskar ni betala via autogiro så behöver ni ansöka om autogiro. Detta gäller även om ni haft autogiro tidigare då tidigare medgivande inte längre är aktivt. Detta kan göras antingen via er Internetbank eller genom att skicka in en blankett till oss. Denna blankett kommer att bifogas tillsammans med det första aviutskicket. När autogirot är aktiverat erhåller ni en bekräftelse från oss med information om tidpunkt för första dragning. Tills dess att ni erhållit denna bekräftelse behöver avierna betalas in manuellt.

Kontakt

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

info@bblick.se

www.bredablickforvaltning.se

Telefon kundtjänst: 010-177 59 00
Telefontid: Helgfri vardag 08:30-16:00.

Vi på Bredablick Förvaltning tackar än en gång för förtroendet som er ekonomiska förvaltare och vi ser fram emot vårt framtida samarbete.