Dörr och stora kartonger på golvet i källsorteringsrummet

Misskötsel i källsorteringsrummet

Källsorteringsrummet är i väldigt dåligt skick med en dörr och stora kartonger på golvet. Detta har gjort att sophämtningsföretaget inte kan tömma kärlen som ligger bakom detta skräp som ligger på golvet.

Källsorteringsrummet är inget grovsoprum

Det är absolut förbjudet att slänga grovsopor i källsorteringsrummet, t.ex dörrar, möbler, byggskrot eller diverse elskrot. Det är endast tillåtet att slänga det som står på kärlen, allt annat ansvarar man själv för att bortforsla till t.ex Hagby ÅVC, Frestavägen 10, Täby

Inget får ställas på golvet

Det är absolut förbjudet att ställa skräp på golvet. Om du har stora kartonger som inte får plats i kärlen så är det ditt ansvar att vika kartongerna så att de får plats i kärlen. Ha alltid en vana att vika kartongerna oavsett så att kärlen inte blir överfulla av stora luftiga kartonger som gör att hela kärlet inte kan nyttjas.

Om det inte finns något kärl för ditt avfall så är det ditt ansvar att lämna det på en återvinningscentral eller om alla kärl är fulla så får du inte ställa det på golvet.

Konsekvenser av misskötsel

Konsekvenser av att felaktig avfall ställs i källsorteringsrummet eller att stora föremål läggs på golvet är att sophämtarna inte kan tömma kärlen och kärlen förblir fulla/överfulla vilket gör att källsorteringsrummet blir obrukbart för oss alla

Föreningen kommer att få beställa hämtning av grovsopor vilket ger ökade kostnader för föreningen och på sikt kan orsaka en höjning av månadsavgifterna

Har du ställt stora kartonger eller grovsopor på golvet?

Var då vänlig och ta bort dina grovsopor och lämna på en återvinningscentral. För stora kartonger var vänlig och vik ihop och lägg in i kärlen för pappersförpackningar.

Vissa av de felaktigt placerade kartonger har adressetiketter på sig vilket gör att vi vet vilka som har slängt avfallet, vi kommer att nyttja denna information för debitering om det blir så att vi blir tvungna att beställa en extra hämtning av avfall

För allas trevnad behöver vi alla ta ett gemensamt ansvar för att källsorteringsrummet hålls i gott skick och att rätt typ av avfall lämnas där, så att vi kan ha ett källsorteringsrum även i fortsättningen.