Garantitid slut 2020-04-04

Hej,

Vi vill påminna om att garantitiden för t.ex vitvaror, elinstallationer och målningsarbeten tar slut 2020-04-04.


Garantitiden för entreprenaden gäller t o m 2023-04-04 FEM ÅR utom för vitvaror (kyl- och frysskåp, spisar, mikrougnar mm), blandare/VS-armaturer, målningsarbeten och tapetdragningar som är TVÅ ÅR och gäller t o m 2020-04-04

Det är viktigt att ni felanmäler fel på vitvaror, el mm. innan garantin går ut 2020-04-04

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt, BHS Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77.

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen)