Information från föreningsstämma 2021

Igår (2021-06-14) hölls föreningsstämman för 2021.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Till ordinarie ledamöter valdes:
- Harald Classon (omval)
- Sebastian Lövgren (omval)
- Emil Ahlstedt (omval)
- Mari Mankesjö (nyval)
- Ann Stadberg (nyval)

Till suppleanter valdes:
- Niclas Flodin (omval)
- Lars Karlsson Schippers (omval)

Hälsningar,
Styrelsen Brf Pegasus