Information från styrelsen - Oktober 2019

Information från styrelsen - Oktober 2019

Säkerheten i garaget

Bevakningsruta ronderar i garaget 1 gång per natt, förutom garaget kontrollerar de även fasader runtom husen och bötfäller felparkerade bilar på gästparkeringen och Grindtorps kyrkas parkering.

Vidare undersökning pågår i gemensamhetsanläggningen för att införa användning av garagedosan även för utpassering, det kommer att innebära att en ny mottagare installeras på insidan och samtliga dosor kommer att behöva omprogrammeras även för utpassering. Mer information om detta kommer ut senare, förslaget är fortfarande vid utredning och det kommer att erbjudas flera tillfällen för omprogrammering.

Allmän trivsel

För att vi alla ska trivas här så behöver vi hålla det rent i våra gemensamma utrymmen garage, miljörum, korridorer och entréer mm. Om vi behöver ta in extra städning så kommer det att bekostas av oss allihopa. Tänk på att inte ställa oönskad reklam på postlådorna, utan det är allas egna ansvar att kasta det i miljörummet.

Störande ljud

Visa hänsyn och omtanke för dina grannar. Vi bor i väldigt lyhörda hus och hög ljudnivå hörs till dina grannar, undvik störande ljud särskild mellan kl 22:00 och 07:00. Men tänk även på att dina grannar kan arbeta i skift och det är barn som nattas tidigt.

Brandsäkerhet och föremål utanför lägenhet

På grund av brandsäkerhetsregler så är det inte tillåtet att t.ex ha bord och stolar på loftgångarna. Det är inte heller tillåtet att ha dörrmattor utanför sin dörr. Vänligen lyft in dörrmattorna på insidan och plocka in eventuella föremål från loftgångar.

Det är inte heller tillåtet att ställa föremål utanför sin uteplats, uteplatsen begränsas av det område med trätrall eller stenplattor.

Motion om porttelefoner

Styrelsen har tagit emot en offert från Certego för att sätta upp nya porttelefoner (enligt motion om ”porttelefoner med nyckelbrickor” som togs upp vid föreningsstämman och det beslöts att styrelsen skulle undersöka alternativ).

Lösningen gör det möjligt för de boende att öppna med tagg och kod eller endast tagg, besökare kommer att kunna slå upp boendes namn som sedan är kopplade till ett telefonnummer (mobil eller fast telefon).

Vi har då möjlighet till att om vi vill ta bort portkod helt och förhindra oönskad inpassering till våra utrymmen, borttappade taggar kan enkelt spärras av styrelsen.

Till övernattningslägenheten kommer vi att kunna sätta upp inpassering med en speciell kod som då är aktiv under sin bokning och vi behöver då inte ha särskild nyckelkvittering och utlämning.

Med den lösning vi har nu har vi inte kunnat byta portkod eller spärra kod för nattetid.

Undersökning om gemensam el

Styrelsen genomför undersökning och tar in offerter för gemensam elmätning för föreningens fastigheter.

Elkostnaderna för förbrukning kommer att bli den samma som den är idag, men vi kommer att kunna få ner kostnaderna som uppstår från fasta kostnader för enskilda abonnemang per lägenhet då allting kommer gå via ett elabonnemang.

Detta kommer att tas upp på nästa årsstämma och införas tidigast efter 2-årsbesiktningensom kommer nästa år.

Kommande 2-års besiktning samt felanmälningar

Vid felanmälan av din lägenhet eller våra fastigheter till JM, lägg gärna till bygg@brfpegasus.se som kopia så att vi får in en bild av pågående felanmälningar som utgör viktig information för oss inför 2-års besiktningen

Vi kommer att återkomma med mer information vid ett senare tillfälle.

Parkering

Garageplatskön hanteras inte längre av JM utan av oss i styrelsen, kontaktuppgifter till köansvarig finns på vår hemsida https://pegasus.smartbrf.se/medlemmar/bostaden/par...

Uthyrning av övernattningslägenhet

För att hyra övernattningslägenheten kan ni nu lägga in bokning på hemsidan, sedan behöver ni skicka in ett påskrivet kontrakt innan nyckelutlämning. Kontraktet och bokningsregler hittar ni på bokningssidan på vår hemsida https://pegasus.smartbrf.se/medlemmar/bokning/gast...

Nyheter elektroniskt

Om ni i fortsättningen önskar få denna och liknande information via e-mail, registrera ett konto på vår hemsida om ni inte redan har ett http://www.brfpegasus.se

Styrelsen Brf Pegasus