Information från styrelsen – Oktober 2020

Information från styrelsen – Oktober 2020

Genomförd garantibesiktning

Garantibesiktningen genomfördes i september och JM kommer att påbörja garantiarbeten från och med vecka 46 med start i Grindtorps skolgränd 40. JM kommer att dela ut mer information i brevlådan ca 1 vecka innan garantiarbeten påbörjas.

Anmärkningar från brandskyddsrondning

Vår förvaltare Breda blick har genomfört en brandskyddsrondering och gjort anmärkningar med avseende på föremål i korridorer, trapphus och loftgångar.

OBS. Det är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl ha föremål i gemensamma utrymmen. De föremål som har noterats är dörrmattor, barncykel och utemöbler.

Dessa föremål i gemensamma utrymmen medför en brandrisk samt en snubbelrisk i händelse av brand och måste tas bort av respektive lägenhetsinnehavare.

Momsregistrering av garageuthyrningen

Momsregistrering av garageuthyrningen är nu påbörjad där ett nytt bolag Grindtorp Parkering AB kommer att ta över uthyrning av våra parkeringsplatser i garaget. Nya hyresavtal för era befintliga parkeringsplatser samt information skickas ut via vår förvaltare Breda blick.

Momsregistreringen innebär att det kommer att finnas med moms inräknat i parkeringsavgiften men avgiften kommer att vara oförändrat.

Momsregistreringen görs av ekonomiska skäl för att vi ska kunna få tillbaka en betydande del av tidigare inbetald investeringsmoms.

Skyltning på innergården

I gemensamhetsanläggningen med föreningarna Brf Orion och Prf Polstjärnan har det beställts mer skyltning till innergården för att minska biltrafik. Det kommer att sättas upp stora skyltar för en hastighetsgräns på 5 km/h.

Städning av garage 2-3 november

Det kommer att genomföras en städning av garaget 2-3 november, mer information kommer att läggas ut senare.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Pegasus