Inglasning av balkonger

Efter motioner om inglasning av balkonger på föreningsstämman tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta vidare med att få till ett generellt bygglov för föreningen. Till en början samlade arbetsgruppen in hur stort intresset var för inglasning och tog sedan kontakt med möjliga leverantörer.

Nu under hösten har Balkongrutan Mälardalen AB, Nika inglasning AB och Svenska Lumon AB gjort besök här på Brf Pegasus och visat upp sina produkter till intresserade. De har även gjort kostnadsfria hembesök där de har gjort måttagning och lämnat offerter.

Styrelsen har beslutat att Balkongrutan får ansöka om ett generellt bygglov för alla balkonger som kan glasas in utan att ändra fasaden. Detta pågår nu och kommer att ta ca 2-8 veckor.

Detta generella bygglov kan sedan användas av alla leverantörer, men de måste följa bygglovet och leverantören måste tillsätta kvalitetsansvarig och även upprätta en kontrollplan efter färdigställandet. Bygglovet kommer att gälla i minst 2 år.

Om ni inte har haft möjlighet att vara med när leverantörerna har visat sina produkter så kan ni ta kontakt med dem för att boka hembesök. De har även showrooms på sina kontor om man vill se deras produkt.