Kallelse föreningsstämma 2020-06-15

Kallelsen till föreningsstämman har skickats elektroniskt till alla medlemmar som har registrerat sig på hemsidan.

Hela kallelsen med bilagor samt årsredovisning finns även tillgängligt på sidan: Föreninsstämman 2020

Hälsningar,

Styrelsen Brf Pegasus