Kallelse föreningsstämma 2021-06-14

Kallelsen till föreningsstämman har skickats elektroniskt till alla medlemmar som har registrerat sig på hemsidan.

Hela kallelsen och årsredovisningen finns även tillgängligt på sidan: Föreningsstämman 2021

Hälsningar,

Styrelsen Brf Pegasus