Kommande garantibesiktning

Snart kommer det att genomföras en garantibesiktning av våra lägenheter och fastigheter för Brf Pegasus.

Besiktningen görs av besiktningsman, Jessica Sadjak Framming, Projektidé AB. Vid besiktningen deltar även representanter från föreningens styrelse.

Vid garantibesiktningen ska konstateras fel som inte förelåg vid slutbesiktningen. Det betyder t.ex. att en sprucken kakelplatta, pga. rörelse i vägg, är en garantianmärkning medan en sned kakelplatta inte är en garantianmärkning.

Se till så att ni har felanmält samtliga fel som ni har observerat i er lägenhet.

Garantibesiktning av lägenheterna kommer att genomföras med start den 2020-03-17 enligt följande:

Grindtorps skolgränd

Datum

Tid

Noteringar

40 (Hus 1)

2020-03-17

Start kl 9.00

Med början högst upp i huset

42 (Hus 2)

2020-03-18

Start kl 8.00

Med början högst upp i huset

44 (Hus 3)

2020-03-24

Start kl 8.00

Med början högst upp i huset

46 (Hus 4)

2020-03-25

Start kl 8.00

Med början högst upp i huset

Mer information om garantibesiktningen kommer att delas ut till alla inom kort.